Podpora sběru dat a jejich odesílání na portál OTE

30. října 2020

OTE Logo

Odečtový systém AVE umožňuje od roku 2018 předávat data odebraného množství zemního plynu zákazníků typu velkoodběr a střední odběr na energetický portál OTE. V roce 2020 byla funkce přenosu dat ze systému AVE na OTE plně zautomatizována a rozšířena o přenos spotřeb odebraného množství elektrické energie.

Tuto funkcionalitu využívají všechny české distribuční společnosti plynu a rovněž řada zákazníků, kteří odečtový systém AVE používají pro dálkový odečet spotřeb energií, jako jsou například obchodní centra a velké provozní areály s větším počtem nájemců.

Systém AVE umožňuje odesílání dat na portál OTE jak v plně automatickém režimu, tak i v manuálním režimu.

Přenos dat

Přenos dat v automatickém režimu je převážně používán pro přenos hodinových profilů, které jsou ve většině případů přenášeny jednou denně a obsahují data za předchozí energetický den. Data jsou přenášena formou volání webových služeb portálu OTE. Přenesená data jsou na tomto portálu okamžitě validována a zpracována. Informace o úspěšném nebo neúspěšném zpracování je zaslána v odpovědi a v systému AVE je zaprotokolována. Též může být zaslána odpovědným osobám ve formě emailu nebo SMS zprávy. Výhodou tohoto řešení je plná automatizace celého procesu výměny dat a jeho bezpečnost. Výměna dat probíhá zabezpečeným protokolem, který vyžaduje vystavení bezpečnostního certifikátu ze strany OTE.

V manuálním režimu probíhá přenos dat za delší časové období (např. za jeden měsíc). Tento režim je také využíván jako záložní cesta přenosu dat na OTE. Celý proces exportu dat je maximálně usnadněn a uživatel jej provádí v několika snadných krocích, kterými je provázen pomocí průvodce. Průvodce pro export dat spotřeby plynu je odlišný od toho pro export dat spotřeby elektrické energie.

Příklady obrazovek manuálního exportu spotřeby plynu

Manual Gas-consumption data export

 

Manual Gas-consumption data export

Příklad obrazovky manuálního exportu spotřeby elektrické energie

Manual Power-consumption data export

 

Výsledkem ručního exportu dat je jeden nebo více souborů formátu XML. Tyto souboru je možné přímo vložit na webový portál OTE, případně je možné soubory odeslat emailem zabezpečenou cestou (např. pomocí aplikace MS Outlook s instalovaným certifikátem).

 

Více o portálu OTE naleznete na tomto webu.

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nám napište email nebo zavolejte.

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

support-ave@geovap.cz

TELEFON & E-MAIL

ODKAZY

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

TELEFON & E-MAIL

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ODKAZY

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon