Systém AVE umožňuje komunikaci s chytrými plynoměry!

28. března 2019

Chytrý plynoměr

Chytrý plynoměr je elektronické zařízení, které dokáže zaznamenávat spotřebu odebraného množství plynu a odesílat automaticky tato data na centrálu ke zpracování za účelem monitorování a vyúčtování.

Chytré plynoměry umožňují oboustrannou komunikaci mezi centrálním systémem (odečtový software AVE) a měřicí jednotkou. Data z chytrých plynoměrů jsou přenášena do centrálního systému pomocí GPRS, případně technologie NB-IoT Obě tyto komunikační technologie se vyznačují výborným pokrytím a dostatečným signálem i v uzavřených prostorech, což jsou jedny z klíčových požadavků na projekty typu smart metering.

Výhody chytrých plynoměrů

Zatímco klasické systémy měří jen celkovou spotřebu, v případě chytrých plynoměrů je možné zaznamenávat informace o odebraném množství plynu v čase a na základě těchto dat lze generovat různé statistiky. Chytré plynoměry jsou součástí konceptu chytré sítě (tzv. smart grid).

Jednou z hlavních předností chytrých plynoměrů oproti standardním plynoměrům je integrovaný ventil v těle plynoměru, který může být vzdáleně ovládán (uzavřen) z centrálního systému. Díky této funkci je plynoměr velice často osazován u zákazníků s problematickou platební morálkou nebo v nájemních bytech s velkou fluktuací.

V průběhu komunikace je z chytrého plynoměru do řídicího systému přenášena řada hodnot. Kromě očekávané hodnoty stavu plynoměru se jedná o stav baterie, který je důležitý pro správný chod zařízení. Dále jsou přenášeny diagnostické a servisní parametry plynoměru, včetně informací o neoprávněné manipulaci s přístrojem (poškození plomby, sejmutí krytu atd).

AVE a chytré plynoměry

Odečtový software AVE plně podporuje zabezpečenou oboustrannou komunikaci s chytrými plynoměry, včetně možnosti dálkového uzavírání ventilu, zpracování diagnostických a servisních parametrů přístroje, na jejichž základě může vzniknout alarm (kapacita baterie je pod zadanou mezí, neoprávněná manipulace s přístrojem atd.).

Dále software AVE umožňuje vzdáleně nastavovat základní parametry přístroje, jako je např. synchronizace času či změna komunikačních parametrů.

Pro usnadnění instalačního procesu je možné použít naši aplikaci pro systém Android. Ta servisnímu pracovníkovi umožňuje pomocí USB nebo Bluetooth infračervené hlavice konfigurovat přístroj, ovládat ventil a vyčíst data z přístroje. Další důležitou funkcí je možnost ověření komunikace chytrého plynoměru se systémem AVE přímo v terénu, což velice usnadňuje instalační proces a minimalizuje nutnost opakovaných servisních zásahů u zákazníka.

Systém AVE může být provozován v automatickém režimu, ve kterém komunikuje s chytrými plynoměry, pořizuje odečty stavů a na příkaz obsluhy uzavře ventil plynoměru. Další možností je propojení systému AVE se systémem CRM, ze kterého může získávat příkazy k uzavření ventilu plynoměru pro konkrétního odběratele. Do systému CRM jsou následně předávány informace o provedených akcích a odečtené stavy plynoměrů. V tomto případě běží systém AVE automaticky téměř bez nutnosti ručních zásahů.

 

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nám napište email nebo zavolejte.

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

support-ave@geovap.cz

TELEFON & E-MAIL

ODKAZY

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

TELEFON & E-MAIL

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ODKAZY

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

+420 466 024 111

+420 466 024 423

Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon